ERA platební karty – design

Jako první jsme navrhli průhlednou „platební kartu“.